FIND YOUR TRUE STORY BY REVEALING YOUR AUTHENTICITY

DISCOVER. EXPERIENCE. PLAY. 

FAMILIE, ORGANISATIE EN INZICHT OPSTELLING

Een opstelling doen is een manier om beter in balans te komen, positieve gedachtes te krijgen en je geest te verruimen zodat jij een fijner leven kunt vormen. Het gaat niet vanzelf. Als je voelt dat je ergens in vast loopt, een (herhaaldelijk) probleem hebt of je emoties hoog oplopen, dan is dit een teken dat er actie nodig is van jou. Ook bij vragen gerelateerd aan ouders of je broers of zussen, maakt een opstelling veel duidelijk. 

Het is een methode waar ik samen met jou kijk naar het familiesysteem waar jij uit voort komt of organisatiesysteem waar jij mee te maken hebt. Deze manier geeft inzicht in de relaties, gedrag, patronen, belemmeringen, geheimen, spanningen en conflicten binnen de familie of een organisatie en is als het ware het antwoord (oorzaak) op het probleem wat zicht nu bij jou aandient (gevolg). 

Wat doet/ hoe werkt een opstelling

Heb je in je leven een gevoel dat niet te verklaren valt, je zit niet lekker in je vel en je kunt je vinger er niet opleggen waar het vandaan komt?

Heb je last van terugkerende situaties, beperkte of negatieve gedachtes en belemmeringen?

Is jezelf zijn in jouw authenticiteit een obstakel en heb je het gevoel vast te zitten dat je niet vooruit komt naar waar je naartoe wilt?

Verlang je naar meer rust en stroming in jouw werk, gezin of zelfs in je onderneming?

Komen elke keer dezelfde patronen aan het licht in je liefdesrelatie of andere relaties in je leven?

Vindt je het lastig om los te laten, keuzes te maken en stappen te zetten?

Systemisch werk brengt je nieuwe inzichten over jezelf, je plek en jouw onderstroom; de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem of elk ander systeem in je leven. 

Het geef inzicht en het wordt voelbaar wat de dieperliggende verstrikkingen zijn die er in jou heersen waardoor er op verschillende vlakken terugkerende gebeurtenissen zijn en waardoor je niet lekker in je vel zit. Jouw onderstroom beweegt je en zolang dat niet matcht met het verhaal dat je nu leeft, klopt dat niet en dat voel je. 

Vaak gaat het ook om vorige generaties en een trauma of andere ballast dat nog 7 jaar na sijpelt. Alsof je aan een energetische ketting ligt en niemand de kracht heeft gehad deze te verbreken. Jij krijgt nu deze kans. 

Een opstelling zal inzicht geven in jouw vraag, waar jouw symptomen vandaan komen en waarom jij het verhaal hebt aangenomen dat je nu (be)leeft. 

Dit biedt ervaringen, inzichten en heling in jouw innerlijke proces, maar geeft ook rust in jouw familiesysteem. Dan kun jij een nieuw verhaal aannemen.

De investering is 112 euro ex BTW en voor de representanten – de mensen die aanwezig zijn om te assisteren bij een opstelling – is het gratis. 

Aanmelden van je vraag kan via de knop hieronder door een betaling te doen. In de agenda staan de volgende data mogelijkheden. 

We leven in familiesystemen, werksystematiek, onderwijssysteem, de politiek is zelfs een systeem. Wanneer daar in de onderlinge verhoudingen wat gebeurd, een verstrikking, dan ontstaat er een beweging om het systeem in stand te houden. Van deze beweging kan iemand tot ver in z’n leven last houden. 

Zo’n systeem stel ik dan op met mensen die iemand maar ook vaak iets representeren (representanten) en die bevraag ik. Waar mogelijk hef ik de beweging op door een zogenoemde teruggave.

Het zijn verhalen die mensen aannemen als waarheid en dat beleven en op den duur komen er dan vanuit het lichaam signalen die aangeven dat het niet klopt. Dit is vaak de hoofd-lichaam strijd die er dan heerst. We zijn in deze maatschappij zo op ons hoofd ingesteld dat veel mensen ziek raken door deze strijd. 

Een verstrikking of dynamiek heeft symptonen en vaak zijn mensen deze aan het bestrijden terwijl de oorzaak onaangeraakt blijft. Het kost niet alleen veel geld, deze gevolgbestrijding is van korte duur. Eén opstelling kan al zoveel inzicht geven waar coaching vaak alleen ter ondersteuning geldt. 

Hoe werkt het?

  • De cliënt (vraagsteller) formuleert een vraag om inzicht te krijgen in waarom een symptoom of probleem er is. 
  • Een opstelling kan op tafel worden gedaan met voorwerpen, wat ook in een coachingsgesprek kan worden gebruikt, maar ik werk liever met mensen (representanten) die hun gevoel verwoorden.  
  • De vraagsteller vraagt representanten voor elk familielid, ding of wat er dan ook maar nodig is. Ze hoeven er niet op te lijken en ook het verhaal niet te kennen. Dit is zelfs beter omdat je dan nog meer informatie vanuit de energie verwoord krijgt.  
  • De vraagsteller stelt zelf de representanten op omdat hiermee het beeld van de vraagsteller helder wordt. 
  • De begeleider zal dan om de beurt aan de representanten vragen wat ze voelen en waarom ze een bepaalde houding aannemen of iets doen. 
  • Er zal zichtbaar worden waar de gaten zijn gedicht en wat er nodig is om deze te herstellen. 

Ervaringen van cliënten

Ik was positief verbaasd dat de reprsentant van mijn vader, die mijn familie niet kent en geen weet had van de situatie, exact hetzelfde kon zeggen als hem en ook nog hetzelfde stond. Bij mij werd direct duidelijk dat ik het gat in het systeem had gedicht en mijn plek als kind had verruild. Na jaren therapie is dit nog nooit naar voren gekomen en nu in 1 keer helder. Ik voel me bevrijd!

Ik geloofde echt niet in dat zweverige gedoe maar ik liep er tegenaan dat ik continu het gevoel had te worden verlaten. Ik begreep het niet, ook niet na therapie. Ik hoorde wat de man zei maar kon me het niet voorstellen. Toch maar een opstelling gaan doen en het werd me al snel duidelijk dat toen mijn vader overleed ik het systeem ben gaan dragen. Al het gedoe ben ik op me gaan nemen. Ik voelde me verantwoordelijk. Vervogens droeg ik ook alles in m’n relatie en dat liep stuk. Nu ik het kon zien, kon ik het voelen. Ik vond het heel bijzonder dat iemand die geen weet had van de situatie het zo helder kon laten zien. Ik ben werkelijk versteld van deze manier van therapie. 

Het contact met mijn moeder was moeizaam. Onze band liep niet lekker en het zat me al jaren dwars. Ik ging een opstelling doen waarom ik niet gezien werd door mijn moeder. Na de opstelling ontving ik een berichtje van haar: “ik houd van je lieve dochter.” Nog nooit had ze zoiets gedaan! Ik merkte meteen hoe krachtig de energie was waarmee we werkten en hoe deze doorwerkte ook nog na die tijd. De band met m’n moeder is enorm verbeterd doordat ik begreep wat er gebeurd was en waar het mis was gegaan.

Eigen ervaring

Vanaf december 2014 ben ik representant bij familie- en organisatieopstellingen die door mijn coach begeleid worden. Ik kwam er mee in aanraking omdat ik een vraag had namelijk: waarom word ik niet geaccepteerd zoals ik ben? Ik zag in de opstelling dat de oorlog een behoorlijke stempel op mijn ouders had gedrukt en ik als gevoelig meisje niets begreep van de dingen die er gebeurden, omdat er bijna niet werd gepraat en ik wel van alles voelde. Ik dacht dat het aan mij lag (onveilig) en sloot m’n gevoel af (overleving). 

Dit leidde tot verschillende klachten op jonge leeftijd, 10 jaar gepest worden en vechten tegen kanker op m’n 23e jaar. Ik ging letterlijk dood van binnen omdat ik een overlevingsmechanisme had aangenomen. Dat is een onbewust proces en daarom is het zo belangrijk dat je bij het vastlopen of het hebben van problemen gaat kijken naar welk verhaal er werkelijk gaande was ipv het verhaal dat je had aangenomen als kind ( = tm 27 jaar). Op mijn 31e jaar kon ik eindelijk begrijpen waarom al die dingen gebeurd waren.

Nu heb ik zelf de opleiding tot begeleider gedaan en ben ik er met een opstelling van de kinderlijn achtergekomen dat ik een alleengeboren tweeling ben. Een trauma van de ergste soort. Opeens begrijp ik mijn natuurlijke interesse in het welzijn van anderen en het altijd willen zorgen voor het beste resultaat.

Bizar & bijzonder

Vorige keer nam ik mijn schoonzus mee om er bekend mee te raken. Ze werd de eerste opstelling al gevraagd en zei ook eerst nee, want ik weet niet hoe het moet. Dat is juist het mooie; je hoeft het niet van te voren te bedenken. Je gaat staan waar je voelt dat je moet staan of denkt dat je plek is en verwoordt als je wordt gevraagd wat er op dat moment naar voren komt. Meer is het niet. Dát maakt het bizar en bijzonder.

Voordat een opstelling zal plaatsvinden, zal de vraagsteller (de cliënt) de vraag uitspreken en mensen vragen voor de familieleden. Het gaat er niet om of er iemand op lijkt. Man of vrouw maakt ook niet uit omdat ieder beide energieën heeft. Er worden mensen gevraagd iemand te representeren en je mag ook ‘nee’ zeggen.

Vaak krijgen we terug dat er dingen worden gezegd die een familielid ook altijd zei. Of dat iemand op een bepaalde manier staat of doet precies zoals dat familielid ook deed. Niemand kent de familie, en al kent iemand ze wel, dan is het beter dat degene niet iemand representeert. Iedereen gaat er blanco in en verwoord wat die voelt.

Dat betekent ook dat alle representanten niets hoeven te weten van de verhalen, situaties of de problemen. De vraag moet duidelijk zijn en dan zal het systeem de gaten laten zien middels de representanten. Energiewerk is het, waarbij iedereen een vertrouwensband heeft om de inzichten mee naar huis te nemen maar de verhalen blijven in de ruimte.
Niemand wordt beoordeeld.
Niemand wordt raar aangekeken.
Niemand wordt iets gevonden anders dan moedig.
Iedereen heelt iets in zichzelf en is daarvoor de vraagsteller dankbaar. Dat maakt het dankbaar werk en tevens een gratis therapie sessie voor jezelf. 

Je aanmelden als representant?

Ook zoek ik voor elke opstelling representanten. Dit zijn mensen die een familielid, element, gevoel, facet of wat anders representeren in een systemische opstelling. 

IEDEREEN KAN REPRESENTANT ZIJN 

Representant zijn, doe je vrijwillig maar je krijgt er heel veel voor terug. Als begeleider zorg ik dat er drinken en suiker (voor het terugkomen in je eigen energie) aanwezig is in de vorm van koek en snoep en ook wordt er gezorgd voor een kopje soep op zaterdag. Als je dan nog meer nodig hebt, mag je dit zelf mee te nemen.

DIT KRIJG JE ERVOOR TERUG

>>> Inzichten is er één van, door een opstelling van een ander omdat het altijd wel iets in jezelf raakt.

>>> Een thema helen is de tweede, waarbij deze gelijk is aan de ander maar anders wordt ervaren en er dus heling kan plaatvinden zonder coaching.

>>> Gratis advies voor het verbreden van je horizon, is de derde. Je hoort facetten waar je nog nooit stil bij hebt gestaan en ervaart dingen die je dacht dat niet voor mogelijk was. Je wordt er knap wijzer van. Vandaar dat m’n bedrijf ook WIJS heet 😉 

>>>  Balans is de 4e. Omdat je wijzer wordt van je eigen gevoel en gedachtes, kom je meer in balans. Hierdoor help je niet alleen de ander wat enorm veel dankbaarheid oplevert, maar ook jezelf.